information information information

NIEUWS

Nieuw Streekpad Biesboschpad

Geplaatst op: 04-10-2021

Vrijdag 24 september vond de feestelijke presentatie van de nieuwe wandelgids Biesboschpad plaats in en rond het BiesboschEilandmuseum. Ankie van Dijk, directeur Wandelnet heeft met trots de  gids aan Anne Koning overhandigt, gedeputeerde Zuid-Holland en Hans Kuijpers, initiatiefnemer van dit nieuwe Streekpad van Wandelnet.

Een ‘beweegvriendelijke omgeving’ is wat gedeputeerde Anne Koning met ruimtelijke ordening, wonen, recreatie & sport in haar portefeuille, voor ogen staat. De ontwikkeling van een dergelijk wandelpad draagt daar zeer aan bij, onderstreept ze. ,,Organisaties en vrijwilligers zijn nodig om dit mogelijk te maken en dit is een voorbeeld van een succesvolle samenwerking”. Zeker in 2021, het Jaar van de Vrijwilliger. Het Streekpad is gemarkeerd door vrijwilligers.

Ze verwees ook naar de provincies Zuid-Holland en Brabant en gemeenten Altena, Drimmelen, Geertruidenberg, Dordrecht, Oosterhout, Moerdijk en Hoeksche Waard, Rabobank die (financieel) hebben bijgedragen en daarnaast verleenden ook Staatsbosbeheer, Port of Moerdijk, Agrarische Natuurvereniging Altena Biesbosch en Biesbosch Streekfonds Beleef & Geef Biesbosch hun medewerking.

Aantrekkelijk
Haar collega Stijn Smeulders, gedeputeerde Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed van de provincie Noord-Brabant: ,,Met het Biesboschpad zijn we weer een aantrekkelijke lange-afstandsroute voor wandelen rijker. De route vertelt het interessante verhaal van de Biesbosch en de Sint-Elisabethsvloed van 1421 met informatie over het erfgoed in het gebied en over de strijd tegen en met het water. De cultuurhistorische identiteit van het gebied wordt versterkt door het erfgoed beter zichtbaar en beleefbaar te maken. Met dit wandelpad wordt de toeristisch-recreatieve aantrekkelijkheid van Brabant voor eigen inwoners én voor bezoekers van buiten de provincie vergroot. Zo maken we van Brabant een fijne en leuke plek voor zoveel mogelijk mensen. Wij zijn blij dat we hieraan hebben kunnen bijdragen.”
Gert de Kok, burgemeester van Drimmelen onderstreept de woorden van gedeputeerde Smeulders en is opgetogen met het nieuwe wandelpad: ,,Een goed voorbeeld van hoe wij de recreatieve mogelijkheden in dit gebied kunnen benutten. Het is een mooie aanwinst!”

Trotse initiatiefnemer
De trotse initiatiefnemer Hans Kuijpers is blij dat er nu ook in deze regio, het gebied waar hij opgroeide, een wandelpad ligt. ,,En als je het pad loopt, blijkt ook dat het een mooi gebied is”. Hij noemt het een toonbeeld van de strijd van de mens tegen en met het water: dijken om het water tegen te houden, maar ook gebruik van het water bijvoorbeeld door de aanleg van de spaarbekkens en daarnaast de strijd van het winnen van land op het water en het weer teruggeven.

Over de wandelgids
Woeste stormen, dijkdoorbraken en overstromingen … de Sint-Elisabethsvloed overspoelde dit jaar precies 600 jaar geleden een deel van Brabant en Holland. Het nieuwe Streekpad 18 (geel-rood gemarkeerd door vrijwilligers in beide richtingen) Biesboschpad volgt in 169 km globaal de contouren van hoever het water tijdens die vloed in 1421 kwam en voert je door de vroegere Groote Waard.
Het pad gaat over dijken die het toen hebben gehouden, of later om het nieuw gewonnen land zijn opgeworpen. In Zuid-Holland en Noord-Brabant. De wandelroute brengt je in etappes rond Nationaal Park de Biesbosch, het zeer waterrijke natuur- en recreatiegebied met de zoetwatergetijden, kreken en wilgenvloedbossen. De Biesbosch waar je kans hebt de zee- en visarend te spotten en knaagsporen van de bevers te zien.


Start- en eindpunt is het vestingstadje Gertruidenberg
Kortom met dit Biesboschpad door de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant is een nieuwe parel aan de Streekpaden van Wandelnet toegevoegd. ,,En daar zijn we bijzonder trots op", stelt Wandelnet-directeur Ankie van Dijk.
Via het vestingstadje Geertruidenberg wandel je door het polderlandschap naar Hoge Zwaluwe, van Strijensas naar Dordrecht, Kop van ‘t Land en langs de Biesbosch en het Biesboschmuseum door de Noordwaard polder naar Werkendam en via Waalwijk terug naar het mooie vestingstadje Geertruidenberg. Pontjes vervoeren je tussen de 'eilanden'.


Ander nieuws:


De stadswandelingen gaan weer van start
Geplaatst op: 07-06-2021

Vernieuwde VVV thematische wandelroutes
Geplaatst op: 01-11-2019
Nieuwe welkomstborden
Geplaatst op: 07-07-2018

Nieuwe fietsroutes Zuiderwaterlinie
Geplaatst op: 29-05-2018

Cadeaukaartklant winkelt graag online
Geplaatst op: 08-05-2018Theodorusbeeld terug op zijn plek
Geplaatst op: 05-01-2018

Nieuwe fietsroutenetwerken verkrijgbaar.
Geplaatst op: 26-11-2017

Carillonklanken tijdens de weekmarkt
Geplaatst op: 03-10-2017


Verbeterd fietsnetwerk in Brabant.
Geplaatst op: 13-06-2017