Zuiderwaterlinie

Dwars door Brabant loopt de Zuiderwaterlinie: de vroegere scheidslijn tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, het protestantse Noorden en de katholieke Zuiden, tussen Spaans en Staats. De Zuiderwaterlinie is een historisch kralensnoer van vestingsteden, forten, schansen en inundatievlaktes, onderdeel van het Zuiderfrontier, ontwerp van Menno van Coehoorn. Ze loopt van Bergen op Zoom naar Grave. Geertruidenberg is met haar vesting en Fort Lunet onderdeel van deze Zuiderwaterlinie.


VVV_Geertruidenberg_Fort_Lunet

    

Meer weten over de gehele Zuiderwaterlinie, kijk op www.zuidewaterlinie.nl