De Bergsche Battery is een verdedigingsleger uit 1593, ten tijde van het beleg van Geertruidenberg onder de roemruchte leiding van Prins Maurits. Met piekeniers, musketiers, vaandelwacht en door het afschieten van kanonnen en musketten geeft deze groep demonstraties over het leven in en de verdediging van de stad in de 16e eeuw.      

Locatie