information information information

Een stukje Geschiedenis

Sint Geertruidenberg

In 1213 verleent Graaf Willem I van Holland ‘Sint Geertruidenberg’ stadsrechten. In de late middeleeuwen was de stad een belangrijk handelscentrum waar graven en edelen bijeen kwamen om hun belangen te behartigen. De Hoekse en Kabeljauwse twisten in 1420 en de Sint Elisabethvloed in 1421 maakten een eind aan die welvarende handelsfunctie. De stad werd een grensvesting. Pas vanaf 1813 hoort Geertruidenberg definitief bij Brabant.
De grenzen van Raamsdonksveer en Raamsdonk gaan terug naar die van een middeleeuwse parochie. Waarvan de naam ‘Dunc’ in 1273 voor het eerst in akten voorkomt. In de loop van de eeuwen tekenden zich kernen af. Raamsdonk ontwikkelt zich tot een voornamelijk op landbouw gericht dorp. Raamsdonksveer wordt een oord van schippers, vissers, polder- en griendwerkers.


bergsche_battery_kanonnen_op_wapenplaats

 

Terug in het verleden

Op verschillende plaatsen duikt u in het rijke verleden van Geertruidenberg, Raamsdonk en Raamsdonksveer. Tijdens de zomermaanden kunt u de Bergsche Battery in actie zien. De Battery is een nabootsing van de stadsmilitie anno 1593. Gekleed in authentieke kledij vuren zij hun musketten af en laten zij kanonnen bulderen. Om de vier jaar organiseren zij de Vestingstedendagen in Geertruidenberg. Op 4 en 5 juni 2017 is het weer zover.
Liever zonder knallen het verleden in, loop dan binnen bij Museum De Roos in Geertruidenberg. Waar de geschiedenis van leven en werken in Hollands oudste stad belicht wordt. Ga naar Landgoed Het Broeck in Raamsdonk voor authentieke rijtuigen en een ruim aanbod aan beeldende kunst. Of bezoek het Fruithuisje waar Stichting Veers Erfgoed u meeneemt in het interessante verleden van Raamsdonksveer.

Zie voor meer informatie:

Bergsche Battery
Oudheidkundige Kring "Geertruydenberghe"
Geertruidenberg op de Kaart
Canon van Geertruidenberg
Veers Erfgoed
Raamsdonksveer op de Kaart
Stichting Raamsdonks Historie
Vereniging Nederlands Vestingsteden
Zuiderwaterlinie